Phòng thí nghiệm Trắc địa trang bị các thiết bị như:

- Máy kinh vĩ SOKKIA (Nhật)
- Máy kinh vĩ HT30 (Liên Xô)
- Máy thủy bình H_3N (Liên Xô)
- Máy thủy bình SW_N (Thụy Sĩ)