Khoa Xây Dựng thông báo về buổi Báo cáo chuyên đề và Tuyển dụng của công ty Platinum Global

Địa điểm: Phòng 407, cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp

Thời gian: Thứ 3, ngày 05/03/2019

+ Sáng: từ 7h45 đến 11g30 (đối tượng bắt buộc giam gia Khóa 2014, 2015)

+ Chiều: từ 14h00 đến 16h30 (đối tượng khóa 2016, 2017 và 2015

Nôi dung buổi báo cáo tuyển dụng:

A. Giới thiệu về công ty:

-  Giới thiệu chung về công ty

-  Môi trường làm việc của Bạch Kim Toàn Cầu

-  Cơ hội thăng tiến cho nhân viên khi làm ở Bạch Kim Toàn Cầu

- Về 3 trí tuyển dụng: Họa Viên, Tính Toán Kết Cấu, Dự Toán 

B. Báo cáo chuyên đề "Quản lý bản vẽ như thế nào cho hệ thống. Dùng model hay layout, phân tích ưu và nhược điểm"

C.Phỏng vấn trực tiếp (Dành cho các bạn có ý định xin làm việc tại công ty)

- Các ứng cử viên cần chuẩn bị: CV, bảng điểm