Ngày 13/8/2017 Trường đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình ngày hội nghề nghiệp. các nội dung trong chương trình: 
+ Lễ khai mạc.
+ Chương trình gặp gỡ doanh nghiệp 2017, ký thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp trong lĩnh vực hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, thực tập.
+ Hội thảo hướng nghiệp cho sinh viên.
+ Hoạt động tại Khu vực giang hàng tuyển dụng của doanh nghiệp.
Đến tham dự chương trình có 64 doanh nghiệp, trong đó Khoa Xây Dựng và Điện mời được 5 doanh nghiệp gồm:

1) CÔNG TY CỔ PHẦN SAO VÀNG ĐẤT VIỆT

2) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SAO THẾ GIỚI

3) CÔNG TY AUREOLE CSD INC

4) CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP PEB STEEL

5) VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ.