Nằm trong chuỗi hoạt động của ngày hội nghề nghiệp trường ĐH Mở Tp.HCM , hội thảo "gặp gỡ doanh nghiệp và cơ hội việc làm" của khoa Xây Dựng và Điện được tổ chức như một hoạt động thường niên nhằm mục đích thực hiện mục tiêu: Mang đến cho sinh viên những thông tin cần thiết , bổ ích về các doanh nghiệp, tìm hiểu tiếp cận quy trình điều kiện tuyển dụng và cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp; bên cạnh đó doanh nghiệp sẽ giới thiệu thông tin, cơ hội nghề nghiệp, các ý tưởng của doanh nghiệp trong hiện tại cũng như tương lai; Nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, giúp nhà trường tiếp nhận và trao đổi những thông tin phản hồi của sinh viên và đặc biệt là từ các đơn vị sử dụng lao động; Và mục tiêu quan trọng không kém đó là xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, gắn bó giữa nhà trường với các đơn vị doanh nghiệp trong mục tiêu chung là đào tạo và hỗ trợ phát triển con người.
Năm nay Khoa Xây Dựng và Điện đã mời 3 doanh nghiệp đến tham gia chương trình và chia sẻ kiến thức với toàn thể các bạn Sinh viên gồm: Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây Dựng Phố Thị và Viện JR training Australia.