Trải qua lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm, các giá trị văn hóa, tinh thần không ngừng được xây dựng, bồi đắp và trở thành sức mạnh nội sinh của toàn dân tộc Việt Nam, trong đó âm nhạc truyền thống chiếm một vị trí vô cùng quan trọng

         Nhân dịp 46 năm thống nhất đất nước 30/4/1975- 30/4/2021, Đoàn Khoa Xây dựng tổc chức cuộc thi Văn hoá thường thức. Cuộc thi gồm 2 phần:

  • Phần 1: TÌM HIỂU VỀ NHẠC CỤ DÂN TỘC (13/04/2021-18/04/2021)
  • Phần 2: ÂM NHẠC THƯỞNG THỨC( 19/04/2021-24/04/2021)

        Đối tượng: Tất cả sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

        Quyền lợi sẽ được cộng 5 điểm rèn luyện vào điều số 3

        Mọi người cùng like page Đoàn-Hội khoa Xây dựng để cùng theo dõi nhé

#vanhoathuongthuc

#90namthanhlapdoanthanhnien

#25namthanhlapdoantruong

#CE

#OU