THÔNG BÁO
LỊCH HỌC MÔN THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU
HỌC KỲ 1/2020-2021

 

Khoa Xây Dựng thông báo lịch học môn TN SỨC BỀN VẬT LIỆU, Lớp QX91, theo lịch cụ thể như sau:

 

1.      Thời gian học: từ 04/11/2020 đến tháng 09/12/2020

2.      Địa điểm học: Phòng học Trung tâm RECOTEC - Cơ sở Nguyễn Kiệm

3.      GVGD: Phan Vũ Phương (0903.339.735)

 

Stt

Thứ

Ngày

Buổi

Phòng học

Ghi chú

1

5

05/11/2020

Sáng

Phòng học TNSBVL
(Khu B, 371 Nguyễn Kiệm)

Nhóm QX91

2

5

12/11/2020

Sáng

Nhóm QX91

3

5

19/11/2020

Sáng

Nhóm QX91

4

5

26/11/2020

Sáng

Nhóm QX91

5

5

03/12/2020

Sáng

Nhóm QX91

6

5

10/12/2020

Sáng

Nhóm QX91

 

Ghi chú:
+ Khối lượng công việc và nội dung thí nghiệm sẽ được giảng viên yêu cầu cụ thể theo từng buổi duyệt bài.

+ Thời gian học: bắt đầu từ 7g00.

+ Sinh viên vắng thí nghiệm sẽ không đạt yêu cầu của môn học, sinh viên thí nghiệm và nộp báo cáo cuối kỳ theo quy định.