Sáng ngày 27/10/2022, tại Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi ký thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường và các công ty:

- Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ S2S

- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Phố Thị

- Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà E&C

- Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Nền Tảng Việt

- Công ty Cổ phần Total Parking.

Thông qua ký kết hợp tác, Doanh nghiệp và nhà Trường sẽ thắt chặt, kết nối nhiều hơn nữa để tạo nhiều hơn các hoạt động nhằm cung cấp và hỗ trợ kiến thức chuyên ngành thực tế, cơ hội việc làm cho các bạn Sinh viên Khoa Xây Dựng - Trường Đại Học Mở TPHCM.