KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2018 HỌC KỲ 1 NĂM 2021 – 2022

 

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo kế hoạch thực hiện môn Thực tập tốt nghiệp Khóa 2018 học kỳ 1/2021-2022 cụ thể như sau:

1)      Tập huấn các nội dung Thực tập tốt nghiệp:

a.       Thời gian: 10 chuyên đề chuyên gia các doanh nghiệp sẽ thực hiện hướng dẫn trực tuyến hàng tuần cụ thể lịch như sau:

STT

Nội dung

Thời gian

Thời lượng

(giờ)

Địa chỉ truy cập

1

PHẦN MÓNG: Cọc ép, cọc dóng, khoan nhồi, barrette, tường vây

Sáng ngày 13/11/2021, Sinh viên tập trung vào lớp trước 7 giờ 45 phút Khoa sẽ điểm danh

3

https://zoom.us/j/98571933406?pwd=YUJERVR0ckxFSmJTY3lac0hlbHhzZz09

Meeting ID: 985 7193 3406

Thiết kế

Giám sát

Quản lý chất lượng

Biện pháp thi công

2

PHÀN NGẦM: Top down, semi top down, bottom up

21/11/2021

3

 

Thiết kế

 

Giám sát

 

Quản lý chất lượng

 

Biện pháp thi công

 

3

PHẦN THÂN: Thi công phần thô và hoàn thiện

27/11/2021

3

 

Thiết kế

 

Giám sát

 

Quản lý chất lượng

 

Biện pháp thi công

 

4

CỌC ÉP, CỌC ĐÓNG, CỌC KHOAN NHỒI

04/12/2021

2

 

Tổ chức công trường, công tác chuẩn bị

 

Biện pháp, trình tự thi công thi công chi tiết

 

Các vấn đề cần lưu ý

 

5

CỌC BARRETTE, TƯỜNG VÂY

07/12/2021

2

 

Tổ chức công trường, công tác chuẩn bị

 

Biện pháp, trình tự thi công thi công chi tiết

 

Các vấn đề cần lưu ý

 

6

BIỆN PHÁP THI CÔNG TOP DOWN

11/12/2021

2

 

Điều kiện áp dung

 

Tổ chức công trường, công tác chuẩn bị

 

Biện pháp, trình tự thi công thi công chi tiết

 

Các vấn đề cần lưu ý

 

7

BIỆN PHÁP THI CÔNG SEMI TOP DOWN

15/12/2021

2

 

Điều kiện áp dung

 

Tổ chức công trường, công tác chuẩn bị

 

Biện pháp, trình tự thi công thi công chi tiết

 

Các vấn đề cần lưu ý

 

8

BIỆN PHÁP THI CÔNG BOTTOM UP

18/12/2021

2

 

Điều kiện áp dung

 

Tổ chức công trường, công tác chuẩn bị

 

Biện pháp, trình tự thi công thi công chi tiết

 

Các vấn đề cần lưu ý

 

9

THI CÔNG PHẦN THÔ

22/12/2021

2

 

Tổ chức công trường, công tác chuẩn bị

 

Biện pháp, trình tự thi công thi công chi tiết

 

Các biện pháp thi công phổ biến hiên nay

 

10

THI CÔNG HOÀN THIỆN

25/12/2021

2

 

Tổ chức công trường, công tác chuẩn bị

 

Biện pháp, trình tự thi công thi công chi tiết

 

Các vấn đề cần lưu ý

 

2)      Đối tượng: tất cả sinh viên đăng ký Thực tập tốt nghiệp HK1/2021-2022

3)      Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn (theo nhóm):  11 tuần lịch cụ thể sẽ thông báo sau.

4)      Cấp giấy giới thiệu: Theo quy định của Trường chi tiết sẽ thông báo sau.

5)      Thời gian thực hiện TTTN (08 tuần): trong thời gian thực hiện hàng tuần sinh viên phải nộp báo cáo kết quả thực hiện về cho giảng viên hướng dẫn (Chi tiết lịch cụ thể sẽ thông báo sau).

6)      Thời gian nộp báo cáo thực tập chấm điểm: từ ngày 26/12/2021 đến ngày 31/12/2021, nộp theo nhóm và nộp trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn (báo cáo theo mẫu quy định do GVHD cung cấp).

7)     Biểu mẫu thực hiệnBìaPhiếu theo dõiphiếu đánh giá

8)     Sinh viên truy cập vào địa chỉ DANH SACH SV THUC HIEN MON TTTN HK1.2021-2022.xls - Google Trang tính cung cấp số điện thoại, email để Khoa bố trí giảng viên hướng dẫn, chi tiết danh sách GVHD sẽ thông báo vào ngày 20/10/2021.

Lưu ý:

- SV chỉ điền thông tin ở cột Email, Số điện thoại của cá nhân mình không thay đổi chỉnh sửa các cột khác hay thông tin của sinh viên khác để Khoa tổng hợp thông tin chính xác đầy đủ.

- Mọi thông tin liên quan đến thông báo Sinh viên liên hệ về email: loan.ntk@ou.edu.vn để được hỗ trợ.