Kế hoạch thực hiện môn Nhận thức ngành khóa 2020 học kỳ 1 năm 2020 - 2021

 

1/  Thời lượng 15 tiết : 3 buổi

2Kế hoạch vận hành cụ thể:

2.1/ Ngành CNKTCTXD

F Buổi 1: PGS.TS Nguyễn Trọng Phước  sáng thứ 4(28/10/2020) Phòng Hội trường

F Buổi 2: ThS Phan Vũ Phương sáng chủ nhật (1/11/2020) Phòng 511

F Buổi 3: Tham quan Công trình theo từng nhóm xem tại đây   

2.2/ Ngành QLXD

F Buổi 1: PGS.TS Nguyễn Trọng Phước

F Buổi 2: TS Nguyễn Thanh Phong chiều thứ 3 (27/10/2020) Phòng Hội trường

F Buổi 3: Tham quan Công trình theo từng nhóm xem tại đây 

Lưu ý: 

1/ Trưởng nhóm liên hệ giảng viên hướng dẫn xếp lịch đi công trình, sinh viên tham gia đầy đủ 3 buổi học.

2/ Sau khi tham quan công trình sinh viên viết bài báo cáo.

3/ Điểm đánh giá : Điểm báo cáo +thi vấn đáp

3/ Những bạn sinh viên chưa cung cấp SDT và Email vui lòng liên hệ Khoa trước ngày 1/11/2020 để bổ sung đầy đủ, trường hợp không cung cấp thông tin liên lạc giảng viên và trưởng nhóm không liên hệ để thông báo lịch tham quan công trình được thì xem như không thực hiện nội dung ở buổi 3.