THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC KỲ 2

Nhằm chuẩn bị tốt kế hoạch học tập và đăng ký môn học trực tuyến trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho Tân sinh viên và sinh viên từ khóa 2018 trở về trước. Khoa Xây dựng gửi đến các em các kế hoạch triển khai trong học kỳ 2 (theo file đính kèm):

Lưu ý: - Thời gian mở mã số sinh viên bắt đầu từ ngày 08/11/2019 - 06/01/2020

           - Các em theo dõi các kế hoạch nêu trên và thực hiện theo đúng quy định nhà trường, khoa sẽ không giải quyết các trường hợp ngoài quy định trên. Ngoài ra căn cứ vào kế hoạch nêu trên bắt đầu từ ngày 05/11 - 20/11 Khoa sẽ nhận đơn xin mở lớp trả nợ, thi lại, xét đồ án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp và các em truy cập vào file share  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WbOHWVfwP58CFKWowLKmuUOnG5xnhKdX/edit#gid=210314710 điền đầy đủ thông tin vào cột Khoa sẽ thống kê đủ số lượng sẽ lên kế hoạch mở lớp. Các trường hợp có nhu cầu trả nợ gửi đơn về Khoa sau khoảng thời gian nêu trên sẽ không giải quyết. Kế hoạch học kỳ từng khóa sinh viên theo dõi web khoa từ ngày 20/11/2019.

            - Địa chỉ nhận đơn trả nợ Phòng 705 Hồ Hảo Hớn, email:loan.ntk@ou.edu.vn sinh viên có thể nộp đơn qua email