THÔNG BÁO

Kế hoạch thực hiện môn Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng khóa 2019 như sau:

Lưu ý: Các em theo dõi kế hoạch thực hiện cho đúng nhé vì đây là kế hoạch chung của toàn trường không thay đổi được nhé các em, đính kèm file pdf