Khoa Xây Dựng và Điện phối hợp cùng công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng ACH tổ chức hội thảo "Công nghệ mới thi công sàn ô cờ giảm 20% chi phí xây dựng". 
Thời gian: 08g00 ngày 18/11/2017.
Địa điểm: Phòng 005, cơ sở 371 Nguyễn Kiệm.

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Xuân Hoàng - Giám đốc Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây Dựng ACH.

link đăng ký tham gia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDyVaTx4q7VwFLJ4KDA0m9p7ElaJr2eY2LCNrY_H6AW_tI6A/viewform?usp=sf_link