Hai năm một lần, Khoa Xây Dựng và Điện sẽ tổ chức hội Nghị Khoa Học Khoa. Năm nay với chủ đề "Xây Dựng và Kiến Trúc", Hội Nghị Khoa Học Khoa Xây Dựng và Điện đã nhận được sự quan tâm và gởi bài báo Khoa học của gần 100 nhà Khoa học là giảng viên của các Trường Đại Học có đào tạo ngành Xây Dựng, Quản Lý Xây Dựng và Kiến Trúc hàng đầu đất nước.
Buổi Hội Nghị sẽ diễn ra vào ngày 26/11/2016 tại cơ sở Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q.1, Tp.HCM.
Các Bạn Sinh viên quan tâm đến tham dự và nghe các nhà Khoa học trình bày những nghiên cứu, kiến thức mới về lĩnh vực Xây Dựng, Quản Lý Xây Dựng và Kiến Trúc.