Hình thức tuyển sinh

Căn cứ theo Quy chế tuyển sinh đào tạo đại học do Bộ Giáo Dục &Đào Tạo ban hành,

Trường Đại học Mở TP. HCM áp dụng phương thức xét tuyển đối với các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh do Trường Đại học Mở TP. HCM tổ chức hàng năm.

Theo đó, Trường Đại học Mở TP. HCM sẽ căn cứ vào điểm chuẩn theo từng ngành để xét chọn sinh viên vào từng ngành cụ thể.

Đặc biệt, để có thể linh hoạt trong quá trình tuyển sinh, nhà trường có thể tổ chức nhiều đợt xét tuyển trong năm theo quy định.