Liên Chi Hội Khoa Xây dựng và Điện là cơ sở Hội trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MInh, là tổ chức tập hợp sinh viên trong Khoa, định hướng và tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên Khoa Xây dựng và Điện nói riêng và sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.
Đồng chí Lê Tuấn Anh – sinh viên Khóa 13 hiện giữ vị trí Liên chi hội Trưởng, cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Liên Chi Hội đã không ngừng nỗ lực, nâng cao quy mô và chất lượng hoạt động và đạt được những thành công đáng tự hào.
Với khẩu hiệu hành động “Lợi ích của sinh viên là quan trọng nhất”, Liên Chi Hội Khoa Xây dựng và Điện ngoài nhiệm vụ tạo sân chơi học thuật chuyên ngành hỗ trợ sinh viên học tập thì vấn đề giáo dục đạo đức, tác phong, rèn luyện nhân cách, kỹ năng sống, tạo những sân chơi tinh thần, tổ chức hoạt động hỗ trợ sinh viên, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của sinh viên luôn được Liên Chi Hội Khoa quan tâm và giữ vai trò không thể thiếu đối với mỗi Hội viên - Sinh viên.
Song song đó, các hoạt động về văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được Liên Chi Hội Khoa triển khai và phát huy hiệu quả; các hoạt động tình nguyện như: Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi,…được sự hưởng ứng và tham gia đông đảo của sinh viên, các hoạt động này không chỉ đã góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp mà còn góp phần trong việc giáo dục nhân cách, lý tưởng sống cho mỗi Sinh viên, Hội viên khi được tham gia. Từ khi thành lập tới nay đã trở thành một tổ chức có uy tín với sinh viên trong và ngoài Khoa.