Khoa Xây Dựng và Điện thông báo về việc Buổi gặp gỡ giao lưu và phỏng vấn tuyển dụng với công ty KOTOBUKI SEA (Nhật Bản):

1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 14 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 22/12/2017

Địa điểm: Phòng 407, cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp

2. ĐÓI TƯỢNG THAM GIA: 

Tất cả sinh viên Khoa Xây Dựng và Điện đang học, vừa tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp lâu năm.

3. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

Sinh viên đăng ký theo links sau:

- Sinh viên đang học: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciTD8IVm32O4dNiAZmpoELtXemeddrKO0XNgzLKvcEvFXccw/viewform?usp=sf_link

- Sinh viên đã tốt nghiệp:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk69UchTUqhOhOAyFp0gmkuE61zGbRkm6rPr6xhjFy4xOdRA/viewform?usp=sf_link

4. YÊU CẦU SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP ỨNG TUYỂN PHẢI CHUẨN BỊ KHI THAM GIA BUỔI GẶP GỠ, PHỎNG VẤN:

- Phải biết sử dụng Autocad thông thạo

- Phải chuẩn bị sẵn CV và mang theo CV khi tham dự buổi gặp gỡ.

Lưu ý:

- Sinh viên phải đến sớm trước giờ bắt đầu 15 phút để được điểm danh.

- Mỗi SV tham gia sẽ được cộng 5 điểm rèn luyện.