Home Hỏi đáp Đồ Án Tốt Nghiệp

    Đồ Án Tốt Nghiệp

    Em là sinh viên năm cuối ngành xây dựng. Xin hỏi sinh viên có quyền chọn đề tài cho Đồ Án Tốt Nghiệp của mình không?