DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG K2017 CHỌN HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH

Khoa Xây dựng thông báo danh sách các em chọn hướng chuyên ngành Khóa 2017 đính kèm như sau:

1 - Danh sách chọn hướng chuyên ngành Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp: Đính kèm file

2 - Danh sách chọn hướng chuyên ngành Thi công công trình dân dụng và công nghiệp: Đính kèm file