Tên chương trình        : ĐÀO TẠO CAO HỌC

Trình độ đào tạo         : Thạc sĩ

Ngành đào tạo             : Xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp

Mã ngành đào tạo       : 60 58 02 08

Loại hình đào tạo        : Chính quy

 

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo thạc sĩ Xây dựng công trình dân dụng & Công nghiệp  của Trường Đại Học Mở TP. HCM hướng tới các mục tiêu sau:

 • Trang bị những kiến thức nâng cao - cốt lõi - ở cả 3 mảng trong ngành xây dựng: Kết Cấu, Nền Móng, Quản Lý Dự Án Xây Dựng.
 • Trang bị phương pháp tư duy lý luận khoa học kỹ thuật, đủ để đánh giá, phân tích, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn thiết kế, thi công, và quản lý dự ánxây dựng.
 • Trang bị các kiến thức về tiêu chuẩn tính toán thiết kế mới nhất trên thế giới liên quan cấu kiện bê tông, kết cấu thép, và nền móng.
 • Trang bị các phương pháp số hiệu quả để mô phỏng, tính toán, phân tích các loại kết cấu công trình phức tạp chịu tải trọng tĩnh và động.
 • Trang bị kiến thức về các phương pháp đo lường kỹ thuật thực nghiệm, thiết kế mô hình và dụng cụ đo trên mô hình để kiểm chứng mô hình mô phỏng số.
 • Trang bị kiến thức quản lý dự án cốt lõi, đó là các phương pháp phân tích, quản lý tiên tiến nhất về nhân lực, tài chính, đầu tư, tiến độ, an toàn lao động.
 • Đủ ngoại ngữ để tham khảo các tài liệu kỹ thuật nước ngoài dùng cho thiết kế, hoặc nghiên cứu sâu hơn tới cấp độ khoa học.

2. Chuẩn đầu ra

2.1 Kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ cần đạt được

Về kiến thức:

 •  Nắm vững lý thuyết trong lĩnh vực Xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp, có trình độ cao về thực hành để có thể làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết được những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành đã đào tạo.

Về kỹ năng:

 • Có đủ năng lực thực hành và khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và ứng dụng;
 • Có khả năng phát hiện và ra quyết định giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp.
 • Có đủ năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp.

Về đạo đức:

 • Thạc sĩ có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm đối với xã hội.

Về ngoại ngữ:

 • Trình độ năng lực ngôn ngữ tiếng Anh của thạc sĩ đạt mức tương đương cấp B1 – Khung Châu Âu.

 

2.2 Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Thạc sĩ có thể đảm nhận công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, phán đoán tư duy trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật để có thể phát hiện, nắm bắt, và giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong những công trình thực tế, v.v…;
 • Có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. .

 

3. Thời gian đào tạo: 02 năm

 

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 64 tín chỉ