CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG KHI HỌC TẬP TẠI KHOA XÂY DỰNG - OU

--------------------------

Đời sống kinh tế càng phát triển thì nhu cầu về xây dựng lại càng cao, bên cạnh đó Xây dựng là một nghề có truyền thống lâu đời với nhu cầu cao và ổn định về lao động. Với tốc độ đô thị hóa hiện nay, nhu cầu nguồn nhân lực của ngành xây dựng sẽ luôn tỷ lệ thuận với sự phát triển của xã hội.

Vậy mức độ cạnh tranh của ngành này như thế nào? Làm sao để thành công khi học ngành Xây dựng? Nhu cầu nhân lực cho ngành Xây dựng hiện tại và tương lai dự báo như thế nào? Có nên học ngành xây dựng trong thời điểm này? Tố chất nào cho ngành học này? Học Xây dựng tại Trường ĐH Mở TP.HCM có thành công hay không? Nhà trường có hỗ trợ gì cho người học để chắp cánh ước mơ?...

 

Xem chi tiết bên dưới