- Nhầm giới thiệu Tân sinh viên khóa 2022 về Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

- Cung cấp cho Tân sinh viên một số lưu ý trong quá trình học 4 năm trong khóa học

- Giới thiệu về các tổ chức, hoạt động nhằm phát triển kỹ năng mềm