Thông báo Buổi chia sẻ "Kinh nghiệm, các kiến thức cần có trước khi ra trường và cơ hội việc làm của ngành Xây dựng"

Thời gian: từ 8h30 đến 11h00, thứ Bảy (14/11/2020)

Địa điểm: Hội trường 202, cơ sở 35 - 37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TP. HCM

Khách mời: TVN Group

Đối tượng: SV các khóa của khoa Xây dựng. Đăng ký tham dự theo link: https://forms.gle/DrAzDm415W8KGqU39

Lưu ý:

- Sinh viên sẽ được cộng 5 điểm vào Điều 1 (Ý thức học tập) của điểm rèn luyện SV