Văn phòng Khoa thông báo

Khoa Xây dựng, trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cũng công ty TNHH Tân Tín Thành tổ chức buổi báo cáo chuyên đề "INTOC - Chống thấm công nghệ Việt"

Báo cáo viên: ThS. Đỗ Thành Tích - Tổng giám đốc công ty chống thấm INTOC

Thời gian: 13giờ00 - 17giờ00, thứ Bảy, ngày 27/03/2021

Địa điểm: Hội trường lầu 4, 371 Nguyễn Kiệm

Link đăng ký: https://forms.gle/SBKNgkmQbrEJzuNh6